Chrystus zmartwychwstał jest

Chrystus zmartwychwstał jest - tekst:

1. Chrystus zmartwychwstał jest,
nam na przykład dan jest,
iż mamy zmartwychpowstać,
z Panem Bogiem królować.
Alleluja!
2. Leżał trzy dni w grobie,
dał bok przebić sobie,
bok, ręce, nogi obie,
na zbawienie tobie.
Alleluja!
3. Trzy Maryje poszły,
drogie maści niosły,
chciały Chrysta pomazać,
jemu cześć i chwałę dać.
Alleluja!
4. Gdy na drodze były,
tak sobie mówiły:
Jest tam kamień niemały,
a któż nam go odwali?
Alleluja!
5. Powiedz nam, Maryjo,
gdzieś Pana widziała?
Widziałam Go po męce,
trzymał chorągiew w ręce.
Alleluja!
6. Gdy nad grobem stały,
rzekł im anioł biały:
Nie bójcie się, Maryje,
zmartwychwstał Pan i żyje!
Alleluja!
7. Jezusa szukacie?
Tu Go nie znajdziecie;
wstał-ci z martwych, grób pusty.
Oto złożone chusty.
Alleluja!
8. Łukasz z Kleofasem,
obaj jednym czasem
szli do miasta Emaus,
spotkał-ci ich Pan Jezus.
Alleluja!
9. Bądźmy więc weseli
jak w niebie anieli;
czegośmy pożądali,
tegośmy doczekali.
Alleluja!

Cytaty pasujące do Chrystus zmartwychwstał jest:

Gdybyśmy byli bez wad, nie odczuwalibyśmy takiej przyjemności w podkreślaniu wad innych.
La Rochefoucauld

Dzisiaj chciałbym być poetą i Świętym, aby zaśpiewać najpiękniejszy na ziemi hymn: hymn miłości. Chciałbym sprawić, aby melodia, która rozbrzmiewa w niebie, odbiła się echem tu, na ziemi.
Ks. Orione

Jeżeli chcemy cieszyć się pokojem, musimy przygotować się na śmierć. Jeżeli zaniedbamy przygotowanie się do wojny, nigdy nie będziemy cieszyć się pokojem.
Cyceron

Podobne do Chrystus zmartwychwstał jest: