Boże, obdarz Kościół Twój

Boże, obdarz Kościół Twój - tekst:

Refren: Boże, obdarz Kościół Twój
jednością i pokojem!
1. Uradowałem się wezwaniem:
pójdziemy do domu Pana.
I oto stoję u bram Twoich,
Jeruzalem nowe, Kościele Święty! Ref…
2. O Jeruzalem, miasto pokoju,
w Tobie wszyscy się jednoczą.
Przychodzą doń pokolenia,
aby wielbić imię Pana. Ref…
3. Prosimy o pokój dla ludu Twego,
niech będą bezpieczni, którzy Cię miłują.
Dla braci i bliźnich naszych
prosimy o dobra Twoje. Ref…

Cytaty pasujące do Boże, obdarz Kościół Twój:

Wiara, z którą przyjmuje się Chrystusa, powinna również towarzyszyć żalowi za własne grzechy.
J. Scott

Tak jak stopy niosą ciało, tak uczucie niesie duszę.
Św. Katarzyna ze Sieny

Dobrodziejstwo, z jakiejkolwiek strony by nie przyszło, jest zawsze córką tej samej matki, Opatrzności.
O. Pio

Podobne do Boże, obdarz Kościół Twój: