Pokropisz hizopem

Pokropisz hizopem - tekst:

1. Pokropisz hizopem, Panie,
mnie człowieka grzesznego,
bym był, przez Twe zmiłowanie,
oczyszczon z grzechu mego.
Obmyj mnie z mych nieprawości,
a wybielony będę
i doskonalszej jasności,
niż są śniegi, nabędę.
2. Zmiłuj się, Boże, nade mną
boś pełen łaskawości;
miej zlitowanie nade mną,
zgładź wszystkie moje złości.
Żal mi, żem obrażał Ciebie,
Boga dobrotliwego.
Nie odrzucaj mnie od siebie,
syna marnotrawnego.
3. Cześć i chwała bądź wiecznemu
Panu nieba całego,
Bogu, w Trójcy jedynemu,
od stworzenia wszystkiego.
Chwała Ojcu i Synowi
bądź nieustanna wszędzie,
oraz Świętemu Duchowi
równa cześć niechaj będzie.

Cytaty pasujące do Pokropisz hizopem:

Przyzwyczajenia na początku są jak nić pajęcza, później zaś stają się okowami ze stali.
Przysłowie hiszpańskie

Pracować dla zbawienia dusz... Dlatego właśnie zostałam karmelitanką, a nie mogąc być misjonarką czynną, chciałam zostać misjonarką miłości i pokuty jak św. Teresa, moja anielska matka.
Sw. Teresa z Lisieux

Bez siły ducha nie możemy posiąść żadnej cnoty, nie wypełnimy żadnego obowiązku, ale też, aby być pobożnym, nie wolno być małodusznym.
S. Pellico

Podobne do Pokropisz hizopem: