Zbudźcie się, pasterze

1. Zbudźcie się, pasterze, już wstawać czas, wesoła nowina ucieszy was. Z nieba przylatują prześliczni anieli, takiego cudu wyście nie widzieli. Z niebiosów na ziemię sypie się blask.2. Anioł do pasterzy ozwie się tak: słuchajcie pasterze, daję wam znak, oto[…]

Zdrowaś bądź Maryja

1. Zdrowaś bądź Maryja, niebieska lilija, Panu Bogu miła, Matko litościwa: Tyś jest nasza ucieczka, Najświętsza Maryja.2. Maryja wielebna, ukaż drogę pewną przykazania Twego Boga Wszechmocnego, On ci wszystka nadzieja zbawienia naszego.3. Łaskiś pełna Pańskiej, czystości anielskiej, Pannaś nad pannami,[…]

Zdrowaś Maryjo, Boga Rodzico!

1. Zdrowaś Maryjo, Boga Rodzico! Błagamy Ciebie, święta Dziewico; niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja, módl się za nami. Zdrowaś Maryja!2. Wśród czystych duchów, w obliczu Pana, Tyś przenajświętsza, Niepokalana; jak wpośród kwiatów wonna lilija, jak wśród gwiazd zorza. Zdrowaś[…]

Ziem sądeckich, sławna pani

1. Ziem sądeckich sławna pani, Kingo, perło Klary cór, tobie pieśń niesiemy w dani, boś ty dla nas cnoty wzór. Ty z niebieskiej patrzysz chwały na nasz twardy ziemski bój, jak nam oczy łzą wezbrały, jak dziś biedny naród twój.2.[…]

Zjawiło się nam dziś coś nowego

1. Zjawiło się nam dziś coś nowego, pokój na ten świat przynoszącego, który głosili i roznosili anieli, anieli, anieli.2. Chwała bądź Bogu na wysokości, a ludziom pokój na tej niskości! Dziwna nowina, zrodziła Syna Maryja, Maryja, Maryja.3. Pasterze zaraz prędko[…]

Złącz, Panie, miłujących Cię

1. Złącz, Panie, miłujących Cię, złącz w jedną drogę wiele dróg. Wszak jedna miłość wiedzie nas, a Bogiem wszystkich jeden Bóg.2. Ze wszech stron świata dąży lud, by ujrzeć Ojca twarzą w twarz, na górny Syjon, w Jego dom. Wszak[…]

Złączmy razem swoje głosy

1. Złączmy razem swoje głosy w jeden wielki, święty chór; pieśń niech wzleci pod niebiosy, niech się wzniesie aż do chmur! Nieśmy Marii w darze pienie, imię Jej niech wszędzie brzmi; Marię, Wiernych Wspomożenie, niech serdecznie każdy czci.2. Ona wiernie[…]

Złóżcie troski, żałujący

1. Złóżcie troski, żałujący Chrystusa umarłego! Otrzyjcie już łzy roniący! Mamy Zmartwychwstałego! Tysiącznych pociech przyczyna, ogłoszona jest nowina.Refren: Alleluja, alleluja. Niechaj brzmi: Alleluja!2. Niewiasty, które przy grobie były, to powiedziały, że Chrystus w chwały ozdobie żyje już zmartwychwstały. Stąd pociechy,[…]

Złożyłeś, Panie, w dłoniach

1. Złożyłeś, Panie, w dłoniach kapłana moc tajemniczą Twych sakramentów, gdy w jego rękach i jego słowach jesteś obecny wśród swego ludu.2. Bo chcesz, by uczta Twojej miłości trwała do końca istnienia ziemi, a Ewangelia była głoszona wszystkim narodom i[…]

Zmartwychpowstał Pan prawdziwie

Refren: Zmartwychpowstał Pan prawdziwie. Alleluja, alleluja! Wśród wyznawców swoich żyje. Alleluja, alleluja!1. Nadszedł dzień wielkiej radości z tryumfu Zbawcy i Pana, w którym Król, w męce pokorny, ukazał moc zmartwychwstania. Ref…2. Chrystus sam siebie uniżył i przyjął mękę konania, aby[…]

Zmiłuj się, Boże

1. Zmiłuj się, Boże, zmiłuj nad grzesznikiem, co w swej dobroci nie pogardzasz nikim, w Tobie ja samym, w Tobie mam ufanie według Twojego miłosierdzia, Panie.2. I według mnóstwa boskich Twych litości racz zgładzić, Panie, moje nieprawości; o więcej żebrzę:[…]

Zmiłuj się Stwórco

1. Zmiłuj się Stwórco, nad swoim ludem, kiedy Cię błaga w tym czasie postu; usłysz modlitwę zroszoną łzami, którą wznosimy przez dni czterdzieści.2. Patrzysz w głębinę naszego serca, znasz ludzką słabość i bezwład woli, przeto nam okaż swe miłosierdzie, kiedy[…]

Zróbcie Mu miejsce

1. Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba, pod przymiotami ukryty chleba, zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się Jego dzieciom powodzi.2. Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana, przed twoim Bogiem zginaj kolana! Pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem; On twoim[…]

Zstąpiłeś z gwiazd dalekich

1. Zstąpiłeś z gwiazd dalekich, o Królu nieba, pod nędznej szopki strzechy, gdzie wiatr zawiewa.Refren: Mój Maleńki, w żłóbku stajenki w niedoli płaczesz, z zimna drżysz! O Boże prawdziwy, jak bardzo kochasz Ty tej ziemi niwy!2. Od Ciebie coś bezmiarów[…]

Zwiastun wschodzącego Słońca

1. Zwiastun wschodzącego Słońca, Eliasz mocą pałający; nikt, kto z niewiast się narodził z Janem się porównać godzien.Refren: Tyś głos, co woła w puszczy: „Przygotujcie drogę Panu”.2. Przyjacielu Oblubieńca, gdy Baranek chrztem obmyty, twoja misja doszła końca, twoja radość doszła[…]

Zwycięzca śmierci

1. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. Naród niewierny trwoży się, przestrasza, na cud Jonasza. Alleluja!2. Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza, anioł zstępuje, niewiasty pociesza: „Patrzcie, tak mówi, grób ten pusty został,[…]

Żyjąc, Tereso, umierasz

1. Żyjąc, Tereso, umierasz zraniona miłością Pana, który mieszka w tobie; Jemu oddałaś swą duszę i serce, lecz tym umierasz, że umrzeć nie możesz.2. Życie zbyt długie i gorzkie wygnanie, zbyt ciężkie brzemię, które cię przygniata; tylko nadzieja jest twoim[…]