Z dawna Polski Tyś Królową

1. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! Ty za nami przemów słowo, Maryjo! Ociemniałym podaj rękę, niewytrwałym skracaj mękę, Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!2. Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo! Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo! Przez Twego Syna konanie uproś[…]

Z głębi mojego serca

1. Z głębi mojego serca głos wydany, woła o litość do Pana nad pany: natęż słuch, Panie, nachyl do mnie ucha na głos mój, który ma wydaje skrucha.2. Jeśli uważać będziesz nieprawości, któż to wytrzyma, Panie? Któż bez złości? Ja[…]

Z nadmiaru miłości

1. Z nadmiaru miłości do Boga i do ludzi oddałaś swe życie przedziwnym Bożym sprawom, w najprostszych posługach, w codziennym szarym trudzie znalazłaś Chrystusa, Anielo Salawo!Refren: Módl się za nami, gdy nas praca nuży, byśmy jak ty umieli kochać i[…]

Z nieba wysokiego

1. Z nieba wysokiego Bóg zstąpił na ziemię, ażeby do nieba wywiódł ludzkie plemię. Bierze osobę Dzieciny, opłakuje ludzkie winy, Syn Boga jedyny.2. Zniża swój majestat Król całego świata, opuszcza tron nieba, a z ludźmi się brata. Bóg niezmierny, w[…]

Z powagą przygotujcie

1. Z powagą przygotujcie o, ludzie, serca swe i godnie oczekujcie, Pan w nich zamieszkać chce. Jezus Zbawiciel, nasz wódz niezwyciężony, przez Boga przeznaczony, chce znów odwiedzić nas.2. Dla Gościa tak wielkiego gotujcie drogę już; prostujcie ścieżki Jego, co złe[…]

Z tej biednej ziemi

1. Z tej biednej ziemi, z tej łez doliny, tęskny się w niebo unosi dźwięk: o, boskie Serce, skarbie jedyny, wysłuchaj grzesznych serc naszych jęk! Nie chciej odrzucać modlitwy tej, bo Twej litości błagamy w niej.Refren: Serce Jezusa, ucieczko nasza,[…]

Z weselem ducha

1. Z weselem ducha sławimy cię, Marku, pełni wdzięczności, że nas pouczyłeś przez Ewangelię o życiu Jezusa, Syna Bożego.2. Jak twoja matka, darzyłeś miłością Piotra Opokę, i za nim poszedłeś, by wiernie zebrać głoszone przez niego słowo Chrystusa.3. Natchniony Duchem[…]

Z wyżyn nieba, z tronu chwały

1. Z wyżyn nieba, z tronu chwały spojrzyj o Alfonsie święty na nas wszystkich, na świat cały, na lud twoją czcią przejęty: dzisiaj Bogu nucim dzięki za to, że przez całe życie łaski z swej wszechmocnej ręki zlewał na cię[…]

Za radosne święta

1. Za radosne święta, narodzenia czas, pieśń dziękczynną Bogu zaśpiewajmy wraz!Refren: Oddajmy cześć Królowi, Panu chwał, Bogu zrodzonemu, co się ciałem stał!2. Anioł rzekł pasterzom: „Rzućcie nocną straż. W Betlejem ujrzycie Aniołeczka twarz”. Ref…3. Kiedy tam przybiegli, Dziecię spało już,[…]

Za rękę weź mnie, Panie

1. Za rękę weź mnie, Panie i prowadź sam, aż dusza moja stanie u niebios bram. Bez Ciebie ani kroku nie zrobię, nie! Stań Ty u mego boku i prowadź mnie!2. Do Serca miłosiernie me serce tul, by zniosło wszystkie[…]

Zamilkły usta proroka

1. Zamilkły usta proroka i głos wieszczący pokutę, bo dzisiaj oddał swe życie poprzednik Syna Bożego.2. Spoczęła głowa na misie trzymanej w rękach dziewczyny co króla tańcem uwiodła na rozkaz mściwej władczyni.3. Już więcej łańcuch nie więzi zwiastuna Odkupiciela, bo[…]

Zaśpiewajmy pieśń wdzięczności

1. Zaśpiewajmy pieśń wdzięczności, że nam Bóg patrona dał, co na drodze ku świętości, wzorem nam się stał. Zwróćmy się do niego szczerze, on od złego nas ustrzeże i u Boga nam wybłaga, zdrowie dusz i ciał.2. O patronie nasz[…]

Zaświtał blaskiem

1. Zaświtał blaskiem promiennym przez wszystkich dzień upragniony, bo Chrystus, świata nadzieja, wstępuje w niebo wysokie.2. Gdy swoją mocą podeptał szatana, księcia ciemności, przed Ojcem staje przynosząc zwycięską chwałę wcielenia.3. Odchodzi w jasnym obłoku i ufność ludziom przywraca, bo rajskie[…]

Zawitaj, Królowo Różańca!

1. Zawitaj, Królowo Różańca Świętego, jedyna nadziejo człowieka grzesznego! Zawitaj, bez zmazy lilijo, Matko Różańcowa, Maryjo!2. Panno nad pannami, Święta nad świętymi, najświętsza Królowo, Pani nieba, ziemi, najśliczniejszy kwiecie, lilijo, Matko Różańcowa, Maryjo!3. Matko Różańcowa, jasna Gwiazdo morska, anielska Królowo,[…]

Zawitaj, Matko Różańca Świętego

1. Zawitaj, Matko Różańca Świętego, przybytku Boga, w Trójcy jedynego; ucieczko nasza, ucieczko nasza w życia doczesności, o cedrze czystości!2. Najozdobniejsza Różo ogrodowa, najprzyjemniejsza Różdżko Aronowa, wonność balsamu, wonność balsamu, balsam przechodząca, Matko kochająca!3. Niczym są dla nas wszystkie ziemskie[…]

Zawitaj, Ukrzyżowany

1. Zawitaj, Ukrzyżowany, Jezu Chryste przez Twe rany, Królu na niebie, prosimy Ciebie, ratuj nas w każdej potrzebie.2. Zawitaj, Ukrzyżowany, całujem Twe święte rany; przebite ręce, nogi w Twej męce, miejcież nas w swojej opiece.3. Zawitaj, Ukrzyżowany, biczmi srodze skatowany;[…]

Zawitał dla nas majowy poranek

1. Zawitał dla nas majowy poranek, ziemia i niebo błogo się śmieje. Podajcie kwiaty, aby uwić wianek, lecz wianek taki, który nie więdnieje. Na żyznej ziemi kwiat pełny urośnie, na twardej skale tylko głóg kolący; a my na wianek zbierajmy[…]

Zbawco, coś uczył w mądrości

1. Zbawco, coś uczył w mądrości, drogi do doskonałości, i sam jej się stałeś wzorem, święci idą twoim torem.2. Opuszczają ziemskie mienia, bo im nie dość do zbawienia, pełnić przykazania dane, pełnią i rady wskazane.3. Między tymi jest Jan święty,[…]

Zbliżam się k’Tobie

1. Zbliżam się k’Tobie, Jezu mój kochany, całować ciężkie i krwawiące rany, nie tak jak Judasz, który na wydanie, lecz z użaleniem, Jezu Chryste, Panie.2. Całuję prawą Twoją, Jezu, rękę, byś mnie nie oddał na piekielną mękę; całuję oraz lewą[…]

Zbliżam się w pokorze

1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej; wielbię Twój majestat skryty w Hostii tej. Tobie dziś w ofierze serce daję swe; o utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe.2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak; kto się[…]