Oddany Maryi

Oddany Maryi - tekst:

Refren: Oddany Maryi, sługo miłosierdzia,
Janie Pawle Wielki, wstawiaj się za nami!
1. Ojcu Przedwiecznemu, który wszystko stworzył,
Chrystusowi Panu, który nas odkupił,
Świętemu Duchowi, co w nas zamieszkuje,
polecaj z miłością pielgrzymów tej ziemi. Ref…
2. Do najlepszej Matki i Królowej świata
zasłuchanej w Słowo, stojącej pod krzyżem,
której zawierzyłeś całe swoje życie,
prowadź nas grzeszników spragnionych świętości. Ref…
3. Za Kościół Chrystusa, żyjący w rodzinie,
zgromadzony Słowem, umocniony Chlebem,
za wszystkich posłanych, namaszczonych krzyżmem,
oręduj wytrwale przed obliczem Pana. Ref…
4. Pomóż kochać Boga całym naszym sercem,
miłować bliźniego jak siebie samego,
naucz adorować i uwielbiać Pana,
teraz i w wieczności, do której dążymy. Ref…

Cytaty pasujące do Oddany Maryi:

Kochaj pracę; jeżeli nie potrzebujesz jej, aby jeść, traktuj ją jak lekarstwo.'Zdrowotne dla ciała i dobroczynne dla umysłu; zapobiega konsekwencjom bezczynności.
William

Dobrze zrobimy, nosząc w kieszeni ołówek i notując myśli danej chwili. Te, które rodzą się spontanicznie, są zwykle myślami najcenniejszymi i nie wolno pozwolić im uciec, ponieważ rzadko się zdarza, że wracają.
Bacone

Religię, naszą religię uważa się za wroga ciała! A przecież to ona nadaje mu wieczność i już od teraz ubóstwia je jako świątynię Ducha Świętego.
G. Sertillanges

Podobne do Oddany Maryi: