Witaj nam, chlubo

Witaj nam, chlubo - tekst:

1. Witaj nam, chlubo Śląska Cieszyńskiego,
coś postanowił święte życie wieść.
Wśród niepokojów czasu wojennego
świadectwem wiary dałeś Bogu cześć.
2. Tyś padł ofiarą ślepej nienawiści,
boś przy stolicy rzymskiej wiernie trwał.
Wstaw się u Pana, niech się jedność ziści,
by Kościół domem dla wszystkich się stał.
3. Oby tych chrześcijan, którzy wierzą w Boga
i czerpią światło z Ewangelii słów,
złączyła wspólna ku wieczności droga,
by się w Chrystusie zjednoczyli znów.
4. Prosimy ciebie, wytrwałości wzorze,
któryś zwycięsko wyszedł z ciężkich prób,
wstaw się za nami u Boga, Melchiorze,
byśmy mu byli wierni, aż po grób.
5. Niech będzie chwała Ojcu Przedwiecznemu
przez głos wymowny twej męczeńskiej krwi,
cześć też Synowi Jednorodzonemu
wraz z Duchem Świętym niech na wieki brzmi!

Cytaty pasujące do Witaj nam, chlubo:

Dwóch rzeczy nauczał przede wszystkim Zbawiciel: łagodności ducha i pokory serca. Pierwsza służy do temperowania zła, które cierpimy, druga chroni dobro, które czynimy.
Św. Albert

Gdyby każdy pracował, aby zarobić na swój chleb, zniesiono by natychmiast stany: bogaci byliby zawsze, ale uważali by się za rządców bogactwa, które powinno być zaangażowane dla wspólnego dobra.
Gandhi

Święty podaje rękę grzesznikowi, a grzesznik świętemu. I podając sobie wzajemnie ręce, wznoszą się aż do Jezusa. Nie jest prawdziwym chrześcijaninem ten, kto nie podaje ręki.
C. Pegut

Podobne do Witaj nam, chlubo: