Psalm 93 Bóg majestatu

Psalm 93 Bóg majestatu - tekst:

Pan króluje, oblókł się w majestat,
Pan przywdział potęgę i nią się przepasał:
tak utwierdził świat, że się nie zachwieje.
Twój tron niewzruszony od wieczności,
Ty jesteś od wieków, [o Boże].
Podnoszą rzeki, o Panie,
rzeki swój głos podnoszą,
rzeki swój szum podnoszą.
Ponad szum wód rozległych,
Ponad potęgę morskiej kipieli
Potężny jest Pan na wysokościach.
Świadectwa Twoje są bardzo godne wiary;
Domowi Twojemu przystoi świętość
Po wszystkie dni, o Panie!

Cytaty pasujące do Psalm 93 Bóg majestatu:

Misjonarz nie wymaga, aby się go podziwiało, ale aby się mu pomagało.
Pius XII

Błogosławiony ten, kto ma zawsze w umyśle godzinę swojej śmierci i każdego dnia gotowy jest umrzeć. Jeżeli widziałeś, jak ktoś umiera, pomyśl, że ty też musisz to przejść.
Kempis

Cierpliwość nie jest cnotą, ale osobistą, świadomą i dynamiczną zdobyczą, ponieważ jest nieustającym postępowaniem ku zbawieniu.
N. Waneschi

Podobne do Psalm 93 Bóg majestatu: