Panie, umocnij wiarę naszą

Panie, umocnij wiarę naszą - tekst:

Refren: Panie, umocnij wiarę naszą.
1. Tak Bóg świat umiłował,
że zesłał nam swojego Syna. Każdy, kto w Niego wierzy,
będzie miał życie wieczne. Ref…
2. Idąc na cały świat, głoście Ewangelię,
nauczajcie wszystkie narody. Kto uwierzy i chrzest przyjmie,
otrzyma zbawienie. Ref…
3. Kto Mnie wyzna przed ludźmi,
i Ja go wyznam przed Ojcem. Oto Ja jestem z wami,
aż do skończenia świata. Ref…

Cytaty pasujące do Panie, umocnij wiarę naszą:

Ukrywać wady innych i nikogo nie wyśmiewać, kiedy dozna obrazy.
Ks. Bosko

Kazanie jest przeznaczone do instruowania ignorantów, do napominania tych, którzy sprzeciwiają się prawdzie, do poprawiania złych, do prowadzenia i doskonalenia dobrych.
Św. Albert

Chłopiec staje się dorosły, kiedy zdaje sobie sprawę, że ma nie tylko prawo mieć rację, ale i jej nie mieć.
Th. Szasz

Podobne do Panie, umocnij wiarę naszą: