Psalm 141 Przeciwko atrakcyjności zła

Do Ciebie wołam, Panie, prędko mi dopomóż; usłysz głos mój, gdy wołam do Ciebie. Niech moja modlitwa będzie stale przed Tobą jak kadzidło; wzniesienie rąk moich – jak ofiara wieczorna! Postaw, Panie, straż moim ustom i wartę przy bramie warg[…]

Psalm 142 Modlitwa prześladowanego

Głośno wołam do Pana, głośno błagam Pana. Wylewam przed Nim swą troskę, wyjawiam przed nim swą udrękę. Gdy duch mój we mnie ustaje, Ty znasz moją ścieżkę. Na drodze, po której kroczę, ukryli na mnie sidło. Oglądam się w prawo[…]

Psalm 143 Pokorne błaganie

Usłysz, o Panie, moją modlitwę, przyjmij moje błaganie w wierności swojej, wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości! Nie pozywaj na sąd swojego sługi, bo nikt żyjący nie jest sprawiedliwy przed Tobą. Albowiem nieprzyjaciel mnie prześladuje: moje życie na ziemię powalił, pogrżył[…]

Psalm 144 Hymn z okazji wojny i zwycięstwa

Błogosławiony Pan – Opoka moja, On moje ręce zaprawia do walki, moje palce do wojny. On mocą dla mnie i warownią moją, osłoną moją i moim wybawcą, moją tarczą i Tym, któremu ufam, Ten, który mi poddaje ludy. O Panie,[…]

Psalm 145 Pochwała Króla Jahwe

Chcę Cię wywyższać, Boże mój, Królu, i błogosławić imię Twe na zawsze i na wieki. Każdego dnia będę Ciebie błogosławił i na wieki wysławiał Twe imię. Każdego dnia będę Ciebie błogosławił i na wieki wysławiał Twe imię. Wielki jest Pan[…]

Psalm 146 Hymn do Boga, który niesie pomoc

Alleluja. Chwal, duszo moja, Pana, chcę chwalić Pana, jak długo żyć będę; chcę śpiewać Bogu mojemu, póki będę istniał. Nie pokładajcie ufności w ksiżętach ani w człowieku, u którego nie ma wybawienia. Gdy tchnienie go opuści, wraca do swej ziemi,[…]

Psalm 147 Hymn na cześć Wszechmogącego

[Alleluja]. Dobrze jest grać naszemu Bogu, wdzięcznie jest nucić pieśń pochwalną. Pan buduje Jeruzalem, gromadzi rozproszonych z Izraela; On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany. On liczbę gwiazd oznacza, wszystkie je woła po imieniu. Pan nasz jest wielki[…]

Psalm 148 Pochwała kosmiczna

Alleluja. Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach ! Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie, chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy ! Chwalcie Go, słońce i księżycu, chwalcie Go, wszystkie gwiazdy świecące. Chwalcie Go, nieba najwyższe i wody, co są ponad[…]

Psalm 149 Pieśń triumfalna

Alleluja. Śpiewajcie pieśń nową Panu; chwała Jego niech zabrzmi w zgromadzeniu świętych. Niech Izrael się cieszy swoim Stwórcą, niech synowie Syjonu cieszą óię swym Królem. Niech chwalą Jego imię wśród tańców, niech grają Mu na bębnie i cytrze. Bo Pan[…]

Psalm 150 Doksologia końcowa

Alleluja. Chwalcie Boga w Jego świątyni, chwalcie Go na firmamencie Jego potęgi ! Chwalcie Go za potężne Jego czyny, chwalcie Go za wielką Jego potęgę ! Chwalcie Go dźwiękiem rogu, chwalcie Go na harfie i cytrze ! Chwalcie Go bębnem[…]