Psalm 21 Dziekczynienie i modlitwa za króla

Jahwe, król się weseli z Twojej potęgi, jak bardzo się cieszy z Twojej pomocy! Spełniłeś pragnienie jego serca i nie odmówiłeś błaganiu warg jego. Bo go uprzedzasz pomyślnymi błogosławieństwami, koronę szczerozłotą wkładasz mu na głowę. Prosił Ciebie o życie: Ty[…]

Psalm 22 Cierpienia i nadzieje sprawiedliwego

Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Daleko od mego wybawcy słowa mego jęku. Boże mój, wołam przez dzień, a nie odpowiadasz, [wołam] i nocą, a nie zaznaję pokoju. A przecież Ty mieszkasz w świątyni, Chwało Izraela! Tobie zaufali nasi[…]

Psalm 23 Dobry Pasterz (Pan jest pasterzem moim)

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się[…]

Psalm 24 Liturgia wejścia do świątyni

Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy. Albowiem On go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami. Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu? Człowiek o rękach nieskalanych i o[…]

Psalm 25 Modlitwa w niebezpieczeństwie

Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę, mój Boże, Tobie ufam: niech nie doznam zawodu! Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną! Nikt bowiem, kto Tobie ufa, nie doznaje wstydu; doznają wstydu ci, którzy łamią wiarę dla marności. Daj mi poznać[…]

Psalm 26 Wołanie o Bożą sprawiedliwość

Oddaj mi, Jahwe, sprawiedliwość, bom nienagannie postępował i nie byłem chwiejny pokładając nadzieję w Jahwe. Doświadcz mnie, Jahwe, wystaw mnie na próbę; wybadaj moje nerki i serce. Bo mam przed oczyma Twoją łaskawość i postępuję w Twej prawdzie. Nie zasiadam[…]

Psalm 27 W pobliżu Boga nie ma lęku

Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać? Pan obroną mojego życia: przed kim mam się trwożyć? Gdy na mnie nastają złośliwi, by zjeść moje ciało, wtenczas oni, wrogowie moi i nieprzyjaciele, chwieją się i padają. Chociażby stanął naprzeciw[…]

Psalm 28 Błaganie i dziękczynienie

Do Ciebie, Jahwe, wołam, Skało moja, bym wobec Twego milczenia nie stał się jak ci, którzy zstępują do grobu. Usłysz głos mego błagania, gdy wołam do Ciebie, gdy wznoszę ręce do świętego przybytku Twojego. Nie gub mnie z występnymi i[…]

Psalm 29 Hymn na cześć Pana burzy

Przyznajcie Panu, synowie Boży, przyznajcie Panu chwałę i potęgę! Przyznajcie Panu chwałę Jego imienia, na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana! Głos Pański ponad wodami, zagrzmiał Bóg majestatu: Pan ponad wodami niezmierzonymi! Głos Pana pełen potęgi! Głos Pana pełen dostojeństwa! Głos Pana[…]

Psalm 30 Podzięka za wybawienie od śmierci

Wysławiam Ciebie, Jahwe, boś mnie wybawił i nie uradowałeś mych wrogów z mojego powodu. Jahwe, mój Boże, do Ciebie wołałem, a Tyś mnie uzdrowił; Jahwe, dobyłeś mnie z Szeolu, przywróciłeś mnie do życia spośród schodzących do grobu. Śpiewajcie dla Jahwe[…]

Psalm 31 Modlitwa w próbie

Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu; wybaw mnie w Twojej sprawiedliwości! Skłoń ku mnie ucho, pośpiesz, aby mnie ocalić. Bądź dla mnie skałą mocną, warownią, aby mnie ocalić. Ty bowiem jesteś dla mnie skałą i twierdzą;[…]

Psalm 32 Wyznanie uwalnia od grzechów

Szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość, którego grzech został puszczony w niepamięć. Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, w którego duszy nie kryje się podstęp. Póki milczałem, schnęły kości moje wśród codziennych mych jęków. Bo dniem i nocą ciążyła[…]

Psalm 33 Hymn do Opatrzności

Szczęśliwi , wołajcie radośnie na cześć Pana, prawym przystoi pieśń chwały. Sławcie Pana na cytrze, śpiewajcie Mu przy harfie o dziesięciu strunach. Śpiewajcie Jemu pieśń nową, pełnym głosem pięknie Mu śpiewajcie! Bo słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło[…]

Psalm 34 Pochwała sprawiedliwości Bożej

Chcę błogosławić Pana w każdym czasie, na ustach moich zawsze Jego chwała. Dusza moja będzie się chlubiła w Panu, niech słyszą pokorni i niech się weselą! Uwielbiajcie ze mną Pana, imię Jego wspólnie wywyższajmy! Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał[…]

Psalm 35 Wołanie o pomoc przeciw niewdzięcznikom

Wystąp, Jahwe, przeciw tym, co walczą ze mną, uderz na moich napastników. Pochwyć tarczę i puklerz i powstań mi na pomoc. Rzuć włócznią i toporem na moich prześladowców, powiedz mej duszy: «Jam twoim zbawieniem». Niech się zmieszają i niech się[…]

Psalm 36 O przewrotności człowieka i o Bożej Opatrzności

Nieprawość mówi do bezbożnika w głębi jego serca; bojażni Boga nie ma przed jego oczyma. Bo jego własne oczy [zbyt] mu schlebiają, by znaleźć swą winę i ją znienawidzić. Słowa jego ust to nieprawość i podstęp, zaniechał mądrości i czynienia[…]

Psalm 37 Los złych i dobrych

Nie unoś się gniewem z powodu złoczyńców ani nie zazdrość niesprawiedliwym, bo znikną tak prędko jak trawa i zwiędną jak świeża zieleń. Miej ufność w Jahwe i postępuj dobrze, mieszkaj w kraju i żyj bezpiecznie. Raduj się w Jahwe, a[…]

Psalm 38 Hymn do Opatrzności

Nie karć mnie Panie, w Twoim gniewie i nie karz mnie w Twej zapalczywości! Utkwiły bowiem we mnie twoje strzały i ręka Twoja zaciżyła nade mną. Nie ma w mym ciele nic zdrowego na skutek Twego zagniewania, nic nietkniętego w[…]

Psalm 39 Jęk ciężko utrapionego

Rzekłem: «będę pilnował dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem; nałoże na usta wędzidło, dopóki naprzeciw mnie jest występny» Oniemiałem, zamilkłem pozbawiony szczęścia, lecz moja boleść wzmogła się na nowo. Serce w mym wnętrzu rozgorzało; gdy rozważyłem, zapłonął w nim ogień:[…]

Psalm 40 Dziękczynienie. Prośba o pomoc

Złożyłem w Panu całą nadzieję; On schylił się nade mną i wysłuchał mego wołania. Wydobył mnie z dołu zagłady i z kałuży błota, a stopy moje postawił na skale i umocnił moje kroki. I włożył w moje usta śpiew nowy,[…]