Błogosławiona siostro Bernardyno

1. Błogosławiona siostro Bernardyno, matko ubogich, radości przyczyno. Bądź naszym wzorem, miłości natchnieniem. Bądź dla bezdomnych duchowym schronieniem.2. Ty wiesz, jak chronić nadzieję w zwątpieniu. Daj miłosierną miłość w zagubieniu. Głodnym, samotnym wskaż chleb umocnienia, moc Jezusową na ludzkie zranienia.3.[…]

Błogosławiona siostro Marto

Refren: Błogosławiona siostro Marto Wiecka, jakże wspaniały dziś twój w niebie tron. Bóg cię ozdobił jasnością niebieską, objawił światu twoich zasług plon.1. Bo najważniejsze Jego przykazanie w całym swym życiu wprowadzałaś w czyn. Ofiarną miłość świadcząc nieustannie jak nas nauczył[…]

Błogosławione serca

1. Błogosławione serca, które płoną miłością Boga i Jego przykazań; błogosławione oczy, które widzą majestat Stwórcy i marność stworzenia.2. Błogosławione ręce, które sieją zbawienne ziarno Nowiny Chrystusa; błogosławione dłonie namaszczone, co leczą rany balsamem pokoju.3. Błogosławione usta pełne wiary, głoszące[…]

Błogosławiony Janie Beyzymie

1. Błogosławiony Janie Beyzymie, przyozdobiony cnotami, dziś Kościół polski sławi twe imię. Módl się do Boga za nami!2. Gdy świat pożąda bogactw, zaszczytów, tyś wzgardził świata marnością i poświęcenia sięgnąłeś szczytów, świętą natchniony miłością.3. Tyś się nie lękał nędzy i[…]

Błogosławiony, komu odpuszczone

Refren: Błogosławiony, komu odpuszczone są winy i komu darowano nieprawości.1. Błogosławiony, komu Pan nie poczytuje grzechu, a w duchu jego nie masz obłudy. Ref…2. Dopókim nie uznał winy, wysychały kości moje wśród ustawicznych zgryzot. Ref…3. Gdyż ręka Twoja nade mną[…]

Bóg kiedyś stał się jednym z nas

1. Bóg kiedyś stał się jednym z nas, by nas przemienić w siebie.Refren: Przyjdź, Jezu mój, zostań wśród nas na zawsze już.2. Uczył, że Pan Bóg kocha nas, wszyscy jesteśmy braćmi. Ref…3. Cierpiał na krzyżu wiele ran, by zmazać nasze[…]

Bóg nad swym ludem

1. Bóg nad swym ludem zmiłował się, i Zbawiciela nam zesłał, miłość nam daje, usuwa grzech, prowadzi w bramy Królestwa.Refren: Chryste, króluj! Chryste, zwyciężaj! Swoją miłość odnów w nas!2. Miłość Chrystusa przemienia świat, wyznacza szlaki wciąż nowe, kruszy nienawiść, wprowadza[…]

Bóg otoczył tak Faustynę

1. Bóg otoczył tak Faustynę swą światłością niepojętą, na niebiańską wzniósł wyżynę ukochaną swoją świętą.2. Losy świata jej zawierzył, w miłosierdzia swym ogromie. W sercach naszych i papieża wiara i nadzieja płonie.3. O światłości niestworzona, miłosierdzie niepojęte, ufność ponad śmierć[…]

Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi

1. Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi, Trzej Królowie od wschodu, tu z darami, ofiarami każdy swego narodu, do Betlejem, gdzie złożony, z Panny Chrystus narodzony, jadą z licznymi dwory.2. Lubo w żłobie, jednak sobie Dziecię Boga szacują, otworzywszy skarb, złożywszy[…]

Bóg się rodzi, moc truchleje

1. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony! Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończony! Wzgardzony, okryty chwałą! Śmiertelny, Król nad wiekami!Refren: A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.2. Cóż masz, niebo, nad ziemiany? Bóg porzucił szczęście[…]

Bóg się z Panny narodził

1. Bóg się z Panny narodził, by ludzi oswobodził.Refren: Tego dnia wesołego, narodzenia Bożego, weselmy się, radujmy się, Bogu cześć dajmy.2. Rozkwitła się lilija, nieskażona Maryja. Ref…3. Porodziła nam Syna: o, wesoła nowina! Ref…4. Aniołowie śpiewają, Bogu chwałę oddają. Ref…5.[…]

Bóg, wieczna światłość

1. Bóg, wieczna światłość, promieńmi złotymi ozdobił dzień ten świadkami nowymi; dwóch apostolskich książąt koronuje i grzesznym drogę do nieba gotuje.2. Szczęśliwy Rzymie, dwóch książąt skropiony krwią ich czcigodną jesteś poświęcony; nad inne miasta krew ta cię wyniosła, zaszczyt i[…]

Boga Rodzico

1. Boga Rodzico, przeczysta Panno, do Ciebie serce me wznoszę; bądź Opiekunką mą nieustanną, przez imię Twoje Cię proszę!Refren: Maryjo, przyjm mnie w opiekę swoją, o Matko Boska, bądź Matką moją.2. Pod Twą się uciekamy zasłonę, Maryjo, Matko litości! Szczęśliwy,[…]

Bogumile godzien hołdów

1. Bogumile godzien hołdów, opiekunie swego ludu, twoje sławne imię znaczy, żeś jest wielce miły Bogu.2. W tobie Bóg swą dobroć zjawił i ukazał drogę życia; sprawił, że jak wartki potok słowa twe poiły owce.3. Gdyś nauczał ścieżek wiary, potwierdzałeś[…]

Bogurodzica

1. Bogurodzica Dziewica, Bogiem sławiena Maryja! U Twego Syna, Gospodzina, Matko zwolena, Maryja. Ziści nam, spuści nam! Kyrie, eleison.2. Twego dziela Chrzciciela, Bożycze, usłysz głosy, napełń myśli człowiecze, słysz modlitwę, jąż nosimy. A dać raczy, Jegoż prosimy: a na świecie[…]

Boże, co w świętych

1. Boże, co w świętych chwałę swą objawiasz i doskonałej od nich czci doznajesz, przez ich gorliwość Kościół swój odnawiasz, a nam w nich przykład i wzór życia dajesz.2. Dzięki składamy za założyciela wielu zgromadzeń, które jego duchem, myślą natchnione,[…]

Boże, coś Polskę

1. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki, otaczał blaskiem potęgi i chwały, coś ją osłaniał tarczą swej opieki od nieszczęść, które pognębić ją miały.Refren: Przed Twe ołtarze zanosim błaganie: ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!2. Ty, któryś potem, tknięty jej upadkiem,[…]

Boże, coś przyrzekł

1. Boże, coś przyrzekł, że choć me grzechy są jak purpura, będą jak wełna. O, Źródło życia, Dawco pociechy, spraw, niech Twa wola na nas się spełnia!2. Panie, co szkarłat zmieniasz w biel śniegu, odnów we wnętrzu mym serce czyste,[…]

Boże, dlatego dałeś nam życie

1. Boże, dlatego dałeś nam życie, byśmy Cię czcili, kochali; próżno zwodziciel cieszy się skrycie, że Twe ołtarze obali.2. Twa dobroczynność, wszechmocny Panie, co troski nasze tu słodzi i Twe ojcowskie o nas staranie istnienia Twego dowodzi.3. Patrz, a jeżeli[…]

Boże, jesteś moim Bogiem

Refren: Boże, jesteś moim Bogiem, Ciebie z troską szukam.1. Ciebie całą duszą pragnę, i z tęsknotą oczekuję, jak spękana, zeschła ziemia, w czas posuchy wody łaknie. Ref…2. W Twej świątyni ujrzeć pragnę Twą potęgę, moc i chwałę, bowiem Twoją miłość,[…]