Litania dziękczynna

Panie, zmiłuj się nad nami.Chryste, zmiłuj się nad nami.Panie, zmiłuj się nad nami.Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.Trójco Święta, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.[…]

Litania do Matki Bożej Królowej Pokoju

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Bogarodzico Dziewico, módl[…]

Litania do św. Rocha

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo,[…]

Litania do Matki Bożej Bolesnej

Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison.Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami.Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami.Święta Trójco, Jedyny Boże zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo,[…]

Litania pokory

Panie, zmiłuj się nade mną.Jezu cichy i pokornego serca, zmiłuj się nade mną.Jezu cichy i pokornego serca, wysłuchaj mnie. Od pragnienia, aby mnie zbytnio szanowano, zachowaj mnie Panie.Od pragnienia, aby mnie potrzebowano, zachowaj mnie Panie.Od pragnienia, aby mnie chwalono, zachowaj[…]

Litania do św. Faustyny

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta[…]

Litania do św. Anny

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj[…]

Litania do bł. Karoliny Kózkówny

Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison.Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.Ojcze z nieba Boże zmiłuj się nad nami.Synu Odkupicielu świata Boże zmiłuj się nad nami.Duchu święty Boże zmiłuj się nad nami.Święta Trójco jedyny Boże zmiłuj się nad nami.Święta Maryjo –[…]

Litania do św. Dymfny

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.Chryste usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo,[…]

Litania do św. Mikołaja

Kyrie eleison, Chryste eleison.Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami,Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święty Mikołaju, Cudotwórco, módl[…]

Litania do św. Stanisława Kostki

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo,[…]