Na Boże narodzenie

1. Na Boże narodzenie aniołów ucieszenie, gdy z weselem śpiewają, Bogu cześć, chwałę dają.Refren: Panna Syna powiła, Chrystusa porodziła, Panną będąc jak była.2. Pasterzom to wesele przyniósł anioł, że w ciele Bóg się ludziom narodził, z grzechu ich oswobodził. Ref…3.[…]

Narodził się nam Zbawiciel

1. Narodził się nam Zbawiciel, Jezus Chrystus Odkupiciel, w Betlejem, żydowskim mieście, z Panny Maryi czystej.2. Maryja, Panienka czysta, porodziła Jezu Chrysta; Tegoż w pieluszki powiła a do żłobu włożyła.3. Gdy pasterze w nocy paśli, stanął przy nich anioł jasny.[…]

Niechaj będzie głośno wszędzie

1. Niechaj będzie głośno wszędzie, z narodzenia Pana, niech stworzenie wyda pienie, witając Hetmana. Witaj, Jezu Zbawicielu, witaj, nasz Odkupicielu, witaj, witaj, nasz Królu.2. Niech brzmią głosy pod niebiosy, niech muzyka płynie; z aniołami, mieszkańcami w niebieskiej krainie. Witaj, z[…]

Niepojęte dary dla nas daje

1. Niepojęte dary dla nas daje dzisiaj z nieba Ojciec łaskawy, gdy się wieczne Słowo Ciałem staje, mocą swojej cudownej sprawy. Nędze świata precz odmiata, a płaczliwe jęczenia w dźwięków głosy pod niebiosy i w wesele zamienia; skąd dziś wszyscy[…]

O Gwiazdo Betlejemska

1. O Gwiazdo Betlejemska, zaświeć na niebie mym! Tak szukam cię wśród nocy, tęsknię za światłem twym. Zaprowadź do stajenki, leży tam Boży Syn, Bóg Człowiek z Panny Świętej, dany na okup win.2. O nie masz Go już w szopce,[…]

O Jezu, nasz Zbawicielu

1. O Jezu, nasz Zbawicielu, jedyny Odkupicielu, przed wieki z Ojca zrodzony, z Matki w czasie narodzony!2. Śliczna Ojcowska jasności, nadziejo ludzkiej słabości! Skłoń uszy Twe litościwe na prośby nasze troskliwe.3. Wspomnij, Zbawicielu, sobie, żeś naszej ludzkiej osobie równe ciało[…]

Od bram dalekich

1. Od bram dalekich wschodu słońca aż po granice kręgu ziemi, sławimy dziś Chrystusa Króla z Maryi dla nas zrodzonego.2. Potężny Stwórca wszystkich rzeczy doczesną przyjął postać sługi, by w ludzkim ciele zbawić ludzi i nie zatracić swoich stworzeń.3. W[…]

Pan z nieba

1. Pan z nieba i z łona Ojca przychodzi, oto się z Maryi dziś Jezus rodzi; łaski przynosi temu, kto prosi, odpuszcza grzechy, daje pociechy. O Panie nasz święty, cud niepojęty!2. Przystąpmy do Tego z swymi prośbami, którego oczęta spłynęły[…]

Pasterze mili, coście widzieli

1. Pasterze mili, coście widzieli? Widzieliśmy maleńkiego Jezusa narodzonego, Syna Bożego, Syna Bożego.2. Co za pałac miał, gdzie gospodą stał? Szopa bydłu przyzwoita i to jeszcze źle pokryta, pałacem była, pałacem była.3. Jakie łóżeczko miał Paniąteczko? Marmur twardy, żłób kamienny,[…]

Cóż to za Dziecię słodko śpi

1. Cóż to za Dziecię słodko śpi na sianie, w twardym żłobie? Aniołów pieśń dla Niego brzmi wśród pól w tej nocnej dobie. To, to jest Chrystus Pan, co ludziom z nieba został dan. Śpiesz, śpiesz Mu oddać cześć! To[…]

Pójdźmy wszyscy do stajenki

1. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki! Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego.2. Witaj, Jezu ukochany, od patriarchów czekany, od proroków ogłoszony, od narodów upragniony.3. Witaj, Dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie. Coś się narodził tej nocy,[…]

Przybądźcie tu z wiarą

1. Przybądźcie tu z wiarą i radością wielką, przybądźcie, przybądźcie do Betlejem. Oto Dzieciątko z Bożą Rodzicielką!Refren: Pokłońmy się Królowi, Królowi anielskiemu, dziś nam narodzonemu, pokłońmy się.2. Pasterze przybiegli, zostawiwszy trzody, pokornie przed żłóbkiem stanęli wraz. Śpieszmy za nimi, pośpieszcie,[…]

Przybieżeli do Betlejem pasterze

1. Przybieżeli do Betlejem pasterze, grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.Refren: Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi!2. Oddawali swe ukłony w pokorze Tobie z serca ochotnego, o Boże! Ref…3. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, których oni[…]

Przystąpmy do szopy

1. Przystąpmy do szopy, uściskajmy stopy Jezusa maleńkiego, który swoje Bóstwo wydał na ubóstwo dla zbawienia naszego. Zawitaj, Zbawco narodzony z przeczystej Panienki, gdzie berło, gdzie Twoje korony, gdzie berło, gdzie Twoje korony, Jezu malusieńki.2. Ten, co wszechświat dzierży, w[…]

Raduj się, ziemio!

1. Raduj się, ziemio! Gość z nieba przychodzi, co Boga z ludem, lud z Bogiem pogodzi: synów Adama z czartowskiej niewoli wyrwie, wyzwoli.2. Raduj się, ziemio! Śpiewaj z aniołami, wychwalaj Boga, ciesz się z niebianami: już nie podnóżkiem jesteś Najwyższego,[…]

Rozkwitnęła się lilija

1. Rozkwitnęła się lilija, a ta jest Panna Maryja! Zrodziła nam Syna, wesoła dla wszystkich nowina!2. Złożyła Go na sianeczku, w lichej stajence w żłóbeczku. Pokłon Mu oddała, jak Boga swojego witała.3. O Święta Bogarodzico, o Przenajświętsza Dziewico! Tyś różdżka[…]

Słysz! Już herold śpieszy nieść

1. Słysz! Już herold śpieszy nieść Narodzenia słodką wieść! Król Narodów, Boży Syn pokój niesie, zmazę win. Radość i wesołe pienie niech ogarnie dziś stworzenie, aniołowie głoszą wszem: „Chrystus zrodzon w Betlejem!”. Słysz! Już herold śpieszy nieść Narodzenia słodką wieść!2.[…]

Tryumfy Króla Niebieskiego

1. Tryumfy Króla Niebieskiego zstąpiły z nieba wysokiego. Pobudziły pasterzów, dobytku swego stróżów, śpiewaniem, śpiewaniem, śpiewaniem.2. Chwała bądź Bogu w wysokości, a ludziom pokój na niskości. Narodził się Zbawiciel, dusz ludzkich Odkupiciel na ziemi, na ziemi, na ziemi.3. Zrodziła Maryja[…]

W żłobie leży

1. W żłobie leży, któż pobieży kolędować Małemu, Jezusowi Chrystusowi, dziś nam narodzonemu? Pastuszkowie, przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu.2. My zaś sami z piosneczkami za wami pośpieszymy. A tak Tego Maleńkiego niech wszyscy zobaczymy. Jak ubogo narodzony, płacze[…]

Dziecina mała

1. Dziecina mała, Bóg Stwórca nieba! A kędyż nam Go szukać potrzeba? W stajence w Betlejem powiła z weselem Maryja Syna, piękna nowina.2. Opiekun Józef był ukochanym, ojcem Jezusa był domniemanym. Garść siana suchego położył pod Niego, w zimnym żłobeczku,[…]