W dzień Bożego narodzenia radość

1. W dzień Bożego narodzenia radość wszystkiego stworzenia; aniołowie się radują, Jezusowi wyśpiewują, wyśpiewują.2. Niesłychana to nowina, Panna porodziła Syna, Syna Jednorodzonego Boga Ojca Niebieskiego, Niebieskiego.3. To anieli oznajmują, do Betlejem pokazują, gdzie narodził się Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel, Odkupiciel.4.[…]

W środku przebudzonej nocy

1. W środku przebudzonej nocy nad Betlejem wicher dmie. Złota gwiazda nam ogłasza: „Słowo ciałem stało się!”.Refren: Gloria in excelsis Deo! Gloria in excelsis Deo!2. Niebo jasną zorzą płonie, tłum aniołów śpiewa pieśń. Bóg na ziemię zesłał Syna, płynie w[…]

Bracia, patrzcie jeno

1. Bracia, patrzcie jeno, jak niebo goreje! Znać, że coś dziwnego w Betlejem się dzieje. Rzućmy budy, warty stada, niechaj nimi Pan Bóg włada, a my do Betlejem.2. Patrzcie, jak tam gwiazda światłem swoim miga, pewnie do uczczenia Pana swego[…]

A czemuż mój Jezus tak ubogo leży

1. A czemuż mój Jezus tak ubogo leży? Ani po królewsku, ni w drogiej odzieży? Znać dlatego, by grzesznika, czartowskiego niewolnika, od piekła wybawił, przez ubóstwo zbawił.2. Czemuż nie w pałacach rodzi się Dziecina? Wszak świat, niebo, ziemia, Jego jest[…]

Zbudźcie się, pasterze

1. Zbudźcie się, pasterze, już wstawać czas, wesoła nowina ucieszy was. Z nieba przylatują prześliczni anieli, takiego cudu wyście nie widzieli. Z niebiosów na ziemię sypie się blask.2. Anioł do pasterzy ozwie się tak: słuchajcie pasterze, daję wam znak, oto[…]

Bóg się rodzi, moc truchleje

1. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony! Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończony! Wzgardzony, okryty chwałą! Śmiertelny, Król nad wiekami!Refren: A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.2. Cóż masz, niebo, nad ziemiany? Bóg porzucił szczęście[…]

Chryste, zbawienie ludzkości

1. Chryste, zbawienie ludzkości i Synu Ojca jedyny, Ciebie On zrodził przedziwnie przed wszelkich bytów początkiem.2. Tyś chwały Jego odblaskiem i wieczną świata nadzieją, usłysz więc nasze wołanie ze wszystkich ziemi zakątków!3. Wspomnij, że niegdyś przyjąłeś śmiertelną postać człowieka, rodząc[…]

Chodźcie pasterze

1. Chodźcie pasterze, z betlejemskich wzgórz, Dziecię zobaczyć pośpieszcie się już! Dziś się narodził, chce nas pogodzić, Chrystus, Zbawiciel. Czy to słyszycie? Nie bójcie się!2. Chcemy zobaczyć, jak Bóg zrodził się, co zapowiada nam niebiański śpiew? Gdy Go znajdziemy, głosić[…]

Oto Pan przybywa

Refren: Oto Pan przybywa, prostujcie drogi swego życia.1. Pośpiesz nam, Boże, z pomocą, wyzwól nas z pęt grzechów naszych. Pośpiesz, a dłużej nie zwlekaj, wzbudź w nas potęgę swą na nowo. Ref…2. O Boże, tchnij nowe życie i okaż swe[…]

Cicha noc, święta noc

1. Cicha noc, święta noc! Pokój niesie ludziom wszem, a u żłóbka Matka Święta czuwa sama uśmiechnięta nad Dzieciątka snem, nad Dzieciątka snem.2. Cicha noc, święta noc, pastuszkowie od swych trzód biegną wielce zadziwieni za anielskich głosem pieni, gdzie się[…]

Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje

1. Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje, i jako słońce niebo jaśnieje?Refren: Chrystus, Chrystus nam się narodził, aby nas od piekła oswobodził.2. Dlaczego dzisiaj, Boży aniele, ogłaszasz ludziom wielkie wesele? Ref…3. Czemuż pasterze do szopy śpieszą i podarunki ze sobą niosą?[…]

Do szopy, hej, pasterze

1. Do szopy, hej, pasterze, do szopy, bo tam cud. Syn Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki ród.Refren: Śpiewajcie, aniołowie, pasterze grajcie Mu, kłaniajcie się królowie, nie budźcie Go ze snu.2. Padnijmy na kolana, to Dziecię to nasz Bóg.[…]

Dzieciątko się narodziło

1. Dzieciątko się narodziło, wszystek świat uweseliło.Refren: Wesoła nowina, powiła nam Syna, Maryja!2. Wzięło na się człowieczeństwo, co pokryło Jego Bóstwo. Ref…3. Trzej Królowie przyjechali, dary trojakie Mu dali. Ref…4. Przynieśli Mu dary, oto: mirrę, kadzidło i złoto. Ref…5. Na[…]

Dzień to jest dziś wesela

1. Dzień to jest dziś wesela królewskiej rodziny. Król się ludziom narodził z Maryi bez winy. Dziecię dziwnej cudności, wdzięczne, pełne słodkości, w człowieczej istności, które nieocenione, ani też wysłowione, w Boskiej wszechmocności.2. Anioł w nocy pasterzom, którzy trzody strzegli,[…]

Dzisiaj chór aniołów

1. Dzisiaj chór aniołów głosi nowinę, że nam niebo daje Szczęście jedyne. Cudne te anielskie pienia budzą cały świat z uśpienia, aby śpieszył witać Boga Dziecinę.2. Pastuszkowie wtedy w polu drzemali i na głos aniołów wnet się zerwali. Pełni szczęścia[…]

Dzisiaj w Betlejem

1. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna.Refren: Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają.2. Maryja Panna, Maryja Panna Dzieciątko piastuje i[…]

Gdy się Chrystus rodzi

1. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, ciemna noc w jasności promienistej brodzi. Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują:Refren: „Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!”.2. Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli, aby do Betlejem czym prędzej pobiegli,[…]

Jezusa narodzonego wszyscy witajmy

1. Jezusa narodzonego wszyscy witajmy; Jemu po kolędzie dary wzajem oddajmy.Refren: Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, skłaniajmy swe czoło Panu naszemu.2. Oddajmy za złoto wiarę, czyniąc wyznanie, że to Bóg i człowiek prawy leży na sianie. Ref…3. Oddajmy też za[…]

Cieszmy się i pod niebiosy

1. Cieszmy się i pod niebiosy wznośmy razem miłe głosy, bo wesoła dziś nowina: czysta Panna rodzi Syna.Refren: Bijcie w kotły, w trąby grajcie, a Jezusa przywitajcie, na świat narodzonego.2. Złożyła Go na sianeczku, między bydlęty w żłóbeczku: aniołowie go[…]

Mizerna cicha, stajenka licha

1. Mizerna cicha, stajenka licha, pełna niebieskiej chwały; oto leżący, przed nami śpiący w promieniach Jezus mały.2. Nad Nim anieli w locie stanęli i pochyleni klęczą, z włosy złotymi, skrzydły białymi, pod malowaną tęczą.3. Wielkie zdziwienie: wszelkie stworzenie, cały świat[…]