Wesołą nowinę, bracia słuchajcie

1. Wesołą nowinę, bracia słuchajcie, niebieską Dziecinę ze mną witajcie.Refren: Jak miła ta nowina! Mów, gdzie jest ta Dziecina? Byśmy tam pobieżeli i ujrzeli.2. Bogu chwałę wznoszą na wysokości, pokój ludziom głoszą duchy światłości. Ref…3. Panna nam powiła Boskie Dzieciątko,[…]

Witaj, Jezu ukochany

1. Witaj, Jezu ukochany, na zbawienie nasze dany! Witaj, małe Dzieciąteczko, witaj, śliczne Paniąteczko. Witaj, Jezu, witaj, Jezu!2. Witaj, z dawna pożądany, od proroków obiecany! Już się to wszystko spełniło, co pod tajemnicą było, wypełniło, wypełniło.3. Witaj, drogi Zbawicielu, Witaj,[…]

Witajmy Jezusa

1. Witajmy Jezusa nam narodzonego, w ubogiej stajence, w żłobie złożonego; który leży bez odzieży, z zimna drżący Wszechmogący, Bóg prawdziwy.2. Niewinny Baranku, Boże Stwórco świata, idziesz z nieba do nas, boś nasza zapłata. Witaj, Panie i kochanie, ludu Twego[…]

Wśród nocnej ciszy

1. Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły. Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły. Radość ludzi wszędzie słynie. Anioł budzi przy dolinie pasterzy, co paśli pod borem woły.2. Wypada wśród nocy ogień z obłoku. Dumają pasterze w takim widoku. Każdy pyta: „Co się[…]

Z nieba wysokiego

1. Z nieba wysokiego Bóg zstąpił na ziemię, ażeby do nieba wywiódł ludzkie plemię. Bierze osobę Dzieciny, opłakuje ludzkie winy, Syn Boga jedyny.2. Zniża swój majestat Król całego świata, opuszcza tron nieba, a z ludźmi się brata. Bóg niezmierny, w[…]

Za radosne święta

1. Za radosne święta, narodzenia czas, pieśń dziękczynną Bogu zaśpiewajmy wraz!Refren: Oddajmy cześć Królowi, Panu chwał, Bogu zrodzonemu, co się ciałem stał!2. Anioł rzekł pasterzom: „Rzućcie nocną straż. W Betlejem ujrzycie Aniołeczka twarz”. Ref…3. Kiedy tam przybiegli, Dziecię spało już,[…]

Zjawiło się nam dziś coś nowego

1. Zjawiło się nam dziś coś nowego, pokój na ten świat przynoszącego, który głosili i roznosili anieli, anieli, anieli.2. Chwała bądź Bogu na wysokości, a ludziom pokój na tej niskości! Dziwna nowina, zrodziła Syna Maryja, Maryja, Maryja.3. Pasterze zaraz prędko[…]

Zstąpiłeś z gwiazd dalekich

1. Zstąpiłeś z gwiazd dalekich, o Królu nieba, pod nędznej szopki strzechy, gdzie wiatr zawiewa.Refren: Mój Maleńki, w żłóbku stajenki w niedoli płaczesz, z zimna drżysz! O Boże prawdziwy, jak bardzo kochasz Ty tej ziemi niwy!2. Od Ciebie coś bezmiarów[…]

O Józefie, coś szukał gospody

1. O Józefie, coś szukał gospody, gdzie Zbawiciel narodzić się miał. Tyś stajenkę zgotował na gody, gdzie miłości cud wielki się stał. Tyś najmilszym był stróżem stajenki, gdzie niebiański zakwitnął nam Kwiat. Tyś był stróżem Najświętszej Panienki i Dzieciątka, co[…]

Gdy śliczna Panna

1. Gdy śliczna Panna Syna kołysała, z wielkim weselem tak Jemu śpiewała: li-li li-li laj, moje Dzieciąteczko, li-li li-li laj, śliczne Paniąteczko.2. Wszystko stworzenie śpiewaj Panu swemu, pomóż radości wielkiej sercu memu: li-li, li-li laj, wielki Królewiczu, li-li, li-li laj,[…]

O mili królowie

1. O mili królowie, skąd żeście tu przyszli? O, z dalekich krain my za gwiazdą wyszli, by zobaczyć maleńkiego, Jezusa narodzonego, tu w stajence biednej, tu w stajence biednej.2. Dary niesiem Jemu, by Mu dać z ochotą mirrę i kadzidło,[…]

Hej, w dzień narodzenia

1. Hej, w dzień narodzenia Syna jedynego, Ojca przedwiecznego, Boga prawdziwego, wesoło śpiewajmy, chwałę Bogu dajmy. Hej kolęda, kolęda!2. Panna porodziła niebieskie Dzieciątko, w żłobie położyła małe Pacholątko. Pasterze śpiewają, na multankach grają. Hej kolęda, kolęda!3. Skoro pastuszkowie o tym[…]

Jezu śliczny kwiecie

1. Jezu śliczny kwiecie, zjawiony na świecie: a czemuż się w zimie rodzisz, ciężki mróz na się przywodzisz, nie na ciepłym lecie?2. Jezu niepojęty, czemu nie z panięty, nie w pałacuś jest złożony, w lichej szopie narodzony i między bydlęty.3.[…]