Modlitwa za dzieci do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

O Matko Nieustającej Pomocy, Najszczęśliwsza Matko Boskiego Dzieciątka; przychodzę do Ciebie z sercem ciężko zatroskanym, pełnym jednak ufności w Nieustającą Pomoc Twoją. Błagam Cię przez miłość Twego Boskiego Syna, przez boleści i troski, jakieś dla Niego ponosiła, bądź i dla[…]

Modlitwa Św. Gertrudy za zmarłych – uwalnia 1000 dusz z czyśćca

Boże miłosierny, z Tronu chwały Twojej wejrzyj na biedne dusze w czyśćcu cierpiące, wejrzyj na ich męczarnie, na łzy, które przed Tobą wylewają, usłysz ich błagania i jęki, zmiłuj się nad nimi, odpuść im grzechy. Za wszystkie przestępstwa, których się[…]

Ojcze nasz (Modlitwa Pańska)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.[…]

Modlitwa o ochronę rodziny i małżeństwa przez Krew Jezusa

Panie Jezu, wyznaję Cię jako swojego Mistrza i Pana. Wierzę, że każdą kroplę swojej drogocennej Krwi przelałeś po to,aby odkupić mnie i moją rodzinę, aby uwolnić nas od szatana,grzechu i wszelkich zniewoleń. Panie Jezu z głęboką wiarą w Ciebie proszę,aby[…]

Modlitwa o dobrego męża do św. Józefa

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogarodzicy! Na progu dojrzałego i samodzielnego życia zwracam się do Ciebie o pomoc w podjęciu trudnej decyzji małżeństwa i wyboru odpowiedniego męża. Świadomość, że sama Najświętsza Maryja Panna – Matka Syna Bożego, znalazła w Tobie najlepszego towarzysza[…]

Duchowa adopcja dziecka poczętego – modlitwa do Pana Jezusa

Panie Jezu – za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje[…]

Pod Twoją Obronę – modlitwa różańcowa

Pod Twoją obronęuciekamy się,święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbamiracz nie gardzićw potrzebachnaszych, ale od wszelakichzłych przygódracz nas zawsze wybawiać,Panno chwalebnai błogosławiona. O Pani nasza,Orędowniczko nasza,Pośredniczko nasza,Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj,Synowi swojemu nas polecaj,swojemu Synowi nas oddawaj.

Modlitwa Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo… Oto ja, służebnica Pańska.Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo… A Słowo ciałem się stało.I zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo… Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.Abyśmy[…]

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Stróżu mój, którego otrzymałem od Boga, abyś był mi towarzyszem w całym moim życiu, ratuj mnie dla wieczności i pełnij Twój obowiązek wobec mnie, który wyznaczyła Ci miłość Boga.Wstrząśnij mną w mojej obojętności, wzmacniaj mnie w mojej słabości, zagródź[…]

Modlitwa za zmarłego o uwolnienie od grzechów i kar

Panie, Boże Wszechmogący, ufając Twemu wielkiemu Miłosierdziu zanoszę do Ciebie moją pokorną modlitwę: wyzwól duszę Twego sługi (Twojej służebnicy) od wszystkich grzechów i kar za nie. Niech święci Aniołowie jak najprędzej zaprowadzą ją z ciemności do wiekuistego światła, z karania[…]

Modlitwa za dorosłe dzieci

Panie Boże! Z całego serca dziękuję Ci za to, że mogłam zostać matką i babcią. Dziękuję Ci za to, że moje życie jest pełne radości dzięki moim dzieciom i wnukom. Codziennie dajesz mi tak wiele, codziennie widzę Ciebie i Twoje[…]

Modlitwa przed spowiedzią

Wszechmogący i miłosierny Boże, oświeć mój umysł, abym poznał grzechy, które popełniłem, i odmień moje serce, abym szczerze nawrócił się do Ciebie. Niech Twoja miłość zjednoczy mnie z wszystkimi, którym wyrządziłem krzywdę. Niech Twoja dobroć uleczy moje rany, umocni moja[…]

Modlitwa o uwolnienie

O Panie, Tyś jest wielki, Tyś jest Bogiem, Ty jesteś Ojcem, jesteś wspaniały, Proszę Cię, przez wstawiennictwo i z pomocą Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela, Abym został uwolniony od zła, które czyni mnie niewolnikiem lub chce mnie uczynić niewolnikiem. Wszyscy[…]

Starożytna modlitwa do św. Józefa

O, święty Józefie, którego opieka przed tronem Boga jest tak wspaniała, mocna i natychmiastowa, powierzam Ci wszystkie moje sprawy i pragnienia. O, święty Józefie, pomóż mi przez Twoje potężne wstawiennictwo i wyproś mi u Twojego Boskiego Syna wszelkie duchowe błogosławieństwa,[…]

Modlitwa do św. Peregryna

Święty Peregrynie, dałeś nam przykład do naśladowania bo jako chrześcijanin byłeś oddany miłości, jako Serwita byłeś wierny w służbie, jako pokutnik pokornie uznawałeś swój grzech, dotknięty – cierpliwie znosiłeś cierpienie. Oręduj za nami u Ojca Niebieskiego abyśmy jak Ty, oddani,[…]

Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności[…]

Modlitwa do św. Krzysztofa dla kierowców

O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka.Ty jesteś Dawcą Życia – proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie.Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy[…]

Modlitwa do św. Moniki o nawrócenie dziecka

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z ciężkim sercem zwracam się do Ciebie, umiłowana Święta Moniko i proszę o pomoc i wstawiennictwo. Błagam, byś ze swojego miejsca w niebie wstawiała się przed tronem Najwyższego za moje dziecko,[…]

Modlitwa żony za męża

Dziękuję Ci, Panie, za mojego męża. Za jego miłość, za dobro, które mi daje. Za to, że dzięki sakramentowi małżeństwa możemy tworzyć “jedno ciało”. Zawierzam Ci, Boże, wszystkie Jego myśli, gesty, słowa, decyzje, relacje z innymi ludźmi. Oddaję także to,[…]

Modlitwa zanurzenia we Krwi na zakończenie dnia – wieczorna

Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi ten kończący się dzień. Zanurzam ludzi, których spotkałam: błogosław tym, którzy myśleli albo mówili o mnie dobrze, którzy wyświadczyli mi dobro. Błogosław także tym, którzy wyrażali się o mnie źle – niech ich myśli[…]