Psalm 101 Zwierciadło księcia

Chcę opiewać sprawiedliwość i łaskę; chcę śpiewać Tobie, o Panie! Kroczyć będę drogą nieskalaną: Kiedyż do mnie przybędziesz? Będę postępował według niewinności mego serca pośrodku mojego domu. Nie będę zwracał oczu ku sprawie niegodziwej; w nienawiści mam przestępstwa; nie przylgną[…]

Psalm 102 Modlitwa w nieszczęściu

Panie, słuchaj modlitwy mojej, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie! Nie kryj przede mną swego oblicza w dniu utrapienia mojego! Nakłoń ku mnie Twego ucha: w dniu, w którym Cię wołam, szybko mnie wysłuchaj! Dni bowiem moje jak dym[…]

Psalm 103 Bóg jest miłością

Błogosław, duszo moja, Pana, i całe moje wnętrze – święte imię Jego! Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach! On odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie twe niemoce, On życie twoje wybawia od zguby, On[…]

Psalm 104 Wspaniałość stworzenia

Błogosław, duszo moja, Pana! O Boże mój, Panie, jesteś bardzo wielki! Odziany we wspaniałość i majestat, światłem okryty jak płaszczem, Rozpostarłeś niebo jak namiot, wzniosłeś swe komnaty nad wodami. Za rydwan masz obłoki, przechadzasz się na skrzydłach wiatru. Jako swych[…]

Psalm 105 Cudowna historia Izraela

Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, i głoście dzieła Jego wśród narodów! Śpiewajcie Mu i grajcie Mu, rozpowiadajcie wszystkie Jego cuda! Szczyćcie się Jego świętym imieniem; niech się weseli serce szukających Pana! Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, szukajcie zawsze Jego[…]

Psalm 106 Spowiedź narodowa

Alleluja. Chwalcie Pana, bo dobry, bo na wieki Jego łaskawość. Któż opowie dzieła potęgi Pana, ogłosi wszystkie Jego pochwały ? Szczęśliwi, którzy strzegą przykazań, w każdym czasie czynią to, co sprawiedliwe. Pamiętaj o nas, Panie, gdyż masz upodobanie w swym[…]

Psalm 107 Bóg wybawia człowieka z każdego niebezpieczeństwa

Wysławiajcie Pana, bo dobry, bo na wieki Jego łaskawość. Niech to mówią odkupieni przez Pana, ci których wybawił z rąk przeciwnika i których zgromadził z obcych krajów, ze wschodu i zachodu, z północy i południa. Błądzili na pustyni, na odludziu:[…]

Psalm 108 Hymn poranny i modlitwa narodowa

Gotowe jest serce moje, Boże, zaśpiewam i zagram. Zbudź się , chwało moja, zbudź się harfo i cytro! Chcę obudzić jutrzenkę. Wśród ludów będę chwalił Cię, Panie, zagram Ci wśród narodów, bo Twoja łaskawość [sięga] aż do niebios, a wierność[…]

Psalm 109 Psalm złorzeczący

Nie milcz, o Boże, którego wychwalam, bo rozwarli na mnie usta niecne i podstępne. Mówili ze mną językiem kłamliwym, osaczyli mnie nienawistnymi słowami i bez przyczyny mnie napastowali. Oskarżali mnie w zamian za miłość moją; a ja się modliłem. Odpłacali[…]

Psalm 110 Kapłaństwo Mesjasza

Wyrocznia Boga dla Pana mego: Siądź do mojej prawicy, aż Twych wrogów położę jako podnóżek pod Twoje stopy. Twoje potężne berło niech Pan rozciągnie z Syjonu: Panuj wśród naszych nieprzyjaciół! Przy Tobie panowanie w dniu Twej potęgi, w świętych szatach[…]

Psalm 111 Pochwała dzieł Bożych

Alleluja. z całego serca chcę chwalić Pana w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu. Wielkie są dzieła Pańskie, mogą ich doświadczyć wszyscy, którzy je miłują. Majestat i wspaniałość – to Jego działanie, a sprawiedliwość Jego przetrwa na zawsze. Zapewnił pamięć swym[…]

Psalm 112 Pochwała sprawiedliwego

Alleluja. Szczęśliwy mąż, który się boi Pana i wielkie upodobanie ma w Jego przykazaniach. Potomstwo jego będzie potężne na ziemi: pokolenie prawych dozna błogosławieństwa. Dobrobyt i bogactwo będzie w jego domu, a sprawiedliwość jego przetrwa na zawsze. Wschodzi w ciemności[…]

Psalm 113 Bogu chwały i miłosierdzia

Alleluja. Chwalcie, słudzy Pańscy, chwalcie imię Pana: Niech imię Pańskie będzie błogosławione odtąd i aż na wieki! Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie będzie pochwalone! Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, Jego chwała sięga ponad niebiosa.[…]

Psalm 114 Hymn paschalny

Alleluja. Gdy Izrael wychodził z Egiptu, dom Jakuba – od ludu obcego, przybytkiem jego stał się Juda, Izrael jego królestwem. Ujrzało morze i uciekło, Jordan bieg swój odwrócił. Góry skakały jak barany, pagórki – niby jagnięta. Cóż ci jest morze,[…]

Psalm 115 Jedyny prawdziwy Bóg

Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę za Twoją łaskawość i wierność! Czemu mają mówić poganie: A gdzież jest ich Bóg? Nasz Bóg jest w niebie; czyni wszystko, co zechce. Ich bożki to srebro i złoto, robota[…]

Psalm 116 Podziękowanie

Alleluja. Miłuję Pana, albowiem usłyszał głos mego błagania, bo ucha swego nakłonił ku mnie w dniu, w którym wołałem. Oplotły mnie więzy śmierci, dosięgły mnie pęta Szeolu, popadłem w ucisk i udrękę. Ale wezwałem imienia Pańskiego: O Panie, ratuj me[…]

Psalm 117 Wezwanie do uwielbienia

Alleluja. Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie Go, wszystkie ludy, bo Jego łaskawość nad nami potężna, a wierność Pańska trwa na wieki.

Psalm 118 Liturgia na Święto Namiotów

Alleluja. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo łaska Jego trwa na wieki. Niech mówi dom Izraela: Łaska Jego na wieki. Niech mówi dom Aarona: Łaska Jego na wieki. Niech mówią bojący się Pana: Łaska Jego na wieki. Zawołałem z ucisku[…]

Psalm 119 Pochwała prawa Bożego

Szczęśliwi, których droga nieskalana, którzy postępują według Prawa Pańskiego. Szczęśliwi, którzy zachowują Jego upomnienia, całym sercem Go szukają, którzy nie czynią nieprawości, lecz kroczą Jego drogami. Ty na to dałeś swoje przykazania, by pilnie ich przestrzegano. Oby moje drogi były[…]

Psalm 120 Nieprzyjaciele pokoju

Do Pana w swoim utrapieniu wołałem i wysłuchał mnie. Panie, uwolnij moje życie od warg kłamliwych i od podstępnego języka! Cóż tobie [Bóg] uczyni lub co ci dorzuci, podstępny języku? Ostre strzały mocarza i węgle z janowca. Biada mi, że[…]